RAV - VALJCI ZA KOČNICE, ISPITNE STAZE

KOMPLETNA ISPITNA LINIJA ISPITNA LINIJA SA DIZALICOM ZA ŠPUR (MERCEDES) KONTROLNA JEDINICA RT011 VALJCI ZA KOČNICE RT102N ISPITIVAČ AMORTIZERA RT202 BRZI ŠPUR RT320 ANALOGNI POKAZIVAČI ZA VALJKE RT003

Kliknite na sliku za uvećanje

Ispitna linija za automobile i lakša komercijalna vozila. Komponente ispitne linije su:

Kontrolna jedinica
Valjci za kočnice
Isptivač amortizera (treskalice)
Ispitivač traga špura (špur ploča)
Ploče za kontrolu ovjesa
Analizator ispušnih plinova
Regulator snopa svjetla (regloskop)

Kontrolna jedinica je srce sistema i sve radne jedinice spojene su na nju. Zahvaljujući sofisticiranom programu koji radi u prijateljskom okruženju, prikaz u 3D grafici je vrlo jednostavan, a rad na komponentama moguće je birati:
Manualni mod testiranja - testiranje je moguće direktno preko daljinskog upravljača, po komponentama, sa mogučnošću ponavljanja (idealno za dijagnosticiranje).
Automatski mod testiranja - unaprijed zadani rad po svim komponentama bez upotrebe daljinskog upravljača (idealno za kontroliranje).
Testiranje po standardima određene zemlje.
TIPNO ODOBRENJE OD DRŽAVNOG ZAVODA ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO REPUBLIKE HRVATSKE.

KONTROLNE JEDINICE :
RT 011 , RT 009

Moderno i robusno kučište sadrži sve potrebno za rad i spajanje komponenata sistema.
PC Pentium, Hard disk 80 Gb, CD rom, tipkovnica, printer A4
LCD monitor 21" (17" RT009).
Software na Hrvatskom jeziku sa bazom podataka klijenata. Ubacivanje podataka o klijentu i vozilu te ispisivanje rezultata sa svim podacima (logotip servisa, podaci o vlasniku i vozilu, rezultati mjerenja prije i poslije ...) .
Software za valjke kočnica za 2WD i 4WD modele.
Software za ispitivanje amortizera, osovina, težine, ispitvanje traga špura, analizator plina.
Sistem za napajanje valjaka za kočnice, tester amortizera.
Infra-crveno daljinsko upravljanje.
3ph 220V-50Hz

RT 005
Otvoreno kučište, PC board, tipkovnica
LCD monitor 17"
Printer A4 (opcija) ,
Software na Hrvatskom jeziku sa bazom podataka klijenata. Ubacivanje podataka o klijentu i vozilu te ispisivanje rezultata sa svim podacima (logotip servisa, podaci o vlasniku i vozilu, rezultati mjerenja prije i poslije ...) .
Software za valjke kočnica za 2WD i 4WD modele.
Software za ispitivanje amortizera, osovina, težine, ispitvanje traga špura, analizator plina.
Sistem za napajanje valjaka za kočnice, tester amortizera.
Infra-crveno daljinsko upravljanje (opcija).
3ph 220V-50Hz

RT 003
Analogni pokazivači
Softvare za valjke kočnica na 2WD modelima.
Printer A4 (opcija).
Infra-crveno daljinsko upravljanje (opcija).

VALJCI ZA KOČNICE - RT 102N
Motori 4 + 4 kW
Maksimalna sila kočenja do 6000 N
Promjer valjka 202 mm.
Težina 385 kg.
Robusna konstrukcija, specijalna površina
valjaka otporna na habanje.
Pokrivači za valjke kočnica.
3ph 380V-50Hz

ISPITIVAČ AMORTIZERA - RT 202
"EUSAMA" metoda testiranja
Testiranje težine po osovini i po kotaču.
Postotak držanja svakog kotača.
Razlika u postocima između kotača na jednoj osovini.
Veliki raspon ferkvencije.
Motori 2 x 2,6 kW
Težina 350 kg.
3ph 380V-50Hz

ISPITIVAČ TRAGA ŠPURA - RT 320
Brza kontrola špura.
Ispituje kako kotač prijanja na podlogu te da li je potrebno
raditi geometriju vozila.

PLOČE ZA KONTROLU OVJESA - R 200 I
Hidraulični rastezači za kontrolu donjeg postroja, za automobile
i lakša komercijalna vozila do 2500 kg. po osovini.
Montaža moguća na pod, u pod, na kanal ili na dizalicu Rav.
Daljinsko upravljanje sa komandama i svjetlom za pregled.
Motor 1,5 kW.

Hrvatski atesti, dokumentacija, zapisnici o montaži i puštanju u rad.
Obuka na uređajima je u cijeni.

POPIS PROIZVODA
HOMOLGACIJA
Newsletter
E-mail

PROMOTEHNA d.o.o.
Kovinska 19
10000 ZAGREB
Tel: 01/3877-000, 01/3900-850
Fax: 01/3877-222